ansatte

Eivind Haugom

Tlf.: 959 08 623


Maskinfører

Betongsager

Stanislaw Szewczuk

Tlf.: 966 80 852


Verksted

Betongsager

Konrad Eithun

Tlf.: 906 46 064


Maskinfører

Stian Wernberg

Tlf.: 977 81 319


Maskinfører

Hovedsikkerhetsvakt

Torstein Einbu Wigenstad

Tlf.: 957 92 089


Maskinfører

Ola B. Killi

Tlf.: 913 83 209


Maskinfører

Ole Anders Moldal

Tlf.: 900 59 175


Andreperson frakobling jernbane

Roar Ulekleiv

Tlf.: 901 18 747


Lastebilsjåfør

Øyvind Killi

Tlf.: 997 25 903


Hovedsikkerhetsvakt


Tom Ole Kappeslåen

Tlf.: 908 47 081


Fagarbeider spor

LFS

Per Rudi

Tlf.: 901 17 728


Hovedsikkerhetsvakt

LFS

Dag Ove Slåen

Tlf.: 472 75 283


Maskinfører

Verksted

Marius Szewczuk

Tlf.: 968 81 784


Verksted

Betongsager

Ingebrigt Vigenstad

Tlf.: 415 12 789


Maskinfører

Håvard Audsen Slettaøien

Tlf.: 4412 46 885


Maskinfører

Knuseverk

Geir Slettaøien

Tlf.: 400 36 994

Mailadr. : geir@korsvollmaskin.no


Maskinfører

Knuseverk

Geir "Greven" Killi

Tlf.: 416 23 450