maskinparken

MOXY MT 26


25 tonns dumper for massetransport i    vanskelig terreng.

DUMPERE

HYDREMA 912

DS RAILSpesialdumper til massetransport på vei og jernbane. Denne maskinen har skinnehjul i tilegg til gummihjul. I tilegg er det flere typer påbygg til denne maskinen for frakt av tømmer og kummer/rør. Vi har også et påbygg som består av en spyleenhet for vedlikehold av stikkrenner langs jernbane og vei.

CAT 980 H


36 tonns hjullaster. Går i knusing/pukkverket.

HJULLASTERE

CAT 972 G


28 tonns hjullaster. Går i knusing/pukkverket.

CAT 950 H


20 tonns hjullaster. All round maskin med skuffe, pallegaffel og skjær.

VOLVO L 120 C
35 tonns hjullaster. Går i knusing/pukkverket.


KOMATSU 380 E


18 tonns hjullaster med skuffe og pallgaffel.

GRAVEMASKINER

ABS TB 009


Minigraver på 900 kg. Bredde 67 cm.,

brukes på trange plasser.

ABS TB 016

Minigraver på 1500 kg. Bredde 96 cm.,

brukes på trange plasser og rivningsoppdrag.


KOBELCO SK55 SRE


6 tonns beltegraver med gummibelter.

KOBELCO SK70 SRE


8 tonns beltegraver med gummibelter.

KOBELCO SK70 SKE


8 tonns beltegraver med stålbelter.

KOBELCO

SK135 SRE

15 tonns beltegraver med stålbelter eller gummibelter.

KOBELCO SKI140

SRE RAIL


18 tonns beltegraver med gummibelter og skinnehjul, spesialmaskin for bruk

på jernbanen med alt utstyr.

KOBELCO SK210 LC


24 tonns beltegraver.

KOBELCO E305 LC


34 tonns beltegraver.

CAT 320 E

24 tonns beltegraver.

CAT 330 D


42 tonns beltegraver.

CAT 330 B


40 tonns beltegraver.

BULLDOSERE

CAT D6H


Bulldoser 24 tonn.

TAMROCK 700 DRH


Borrerigg som tar borrdiameter fra 41-102 mm.

BORRERIGG

LASTEBILER

MAN TGX

Tippbil med dumperkasse. Massetransport og brøyting. Til denne har vi flere typer hengere, både til maskintransport og massetransport.


MAN TGR


Trekkvogn. Til denne har vi fire-akslet maskinsemi med 6 m. uttrekk og hydraulisk bredding. Med lastekapasitet 43 tonn. Vi har også tre-akslet tippsemi for massetransport.

MAN
Full brøyteutrustning.

SORTERINGSVERK

KEESTRACK NOVUM
Sorteringsverk på 25 tonn for

sortering av alle typer masser.


KEESTRACK FRONTIER

Sorteringsverk på 36 tonn for sortering av alle typer masser, fraksjon opp til 800 mm. Dette er Keestracks største sorteringsverk med en kapasitet på 800 tonn pr. time.

KEESTRACK STACKER

Dieseldrevne, beltegående hydrauliske transportører med lengde 22 m. Disse brukes sammen med knuser eller sorteringsverk for å legge masse opp i store deponi.

METZO LT 105


Beltegående grovknuser med inntaksåpning på 65 x 105 cm. Fraksjon ut 0-200 mm.

KNUSERE

FLERE STASJONÆRE KNUSERE, BÅDE MELLOMKNUSERE OG FINKNUSERE


TRAKTORER

VALTRA T 203


JOHN DEER 6210 R


HENGER


ANNEN INFO
For oppdrag i uveisomt terreng har vi beltevogner, trakkemaskin og ATV'er. Dette for transport av personell og utstyr.